MINDFUL LEDELSE

​Forskning viser, at mindfulness har en lang række positive effekter. Når du er mindful, forebygger du stress og øger din trivsel samt bevidsthed. Samtidig styrker du din hukommelse, koncentrations- og indlæringsevne. Du bliver bedre til at tænke kreativt, ud af boksen og generer nye ideer. Du vil opleve at være mere lyttende og nærværende, og styrke dine relationer til medarbejdere, kollegaer og andre samarbejdspartnere samt familiemedlemmer.


Mindfulledelse handler om trivsel og langsigtet strategi hvor målet ikke udelukkende er øget omsætning, eller at være lykkelig fordi man er rig, men i høj grad også om at tage ansvar for de mål man har sat sig og være indforstået om rejsen dertil.

Kilder: 


Illustration lånt af @mindcarecollective 

Jon Kabat-Zinn, The Meeting of Meditative Disciplines and Western Psychology: A Mutually Enriching Dialogue Walsh, et. al., American Psychologist 2006, Effectiveness of Online Mindfulness-Based Interventions in Improving Mental Health: A Review and Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials Spijkerman, M.P.J., et. al., Clinical Psychology Review, 2016

Billede lånt af @mindcarecollective  https://www.instagram.com/p/CXNmtobs45L/