top of page

"Mindful ledelse er en tilgang, hvor du bevidst dyrker din evne til at være nærværende, fordomsfri og medfølende, når du interagerer med partnere, teams, kollegaer i erhvervslivet - og du viser det samme hensyn til dig selv", Irene Høllund

Vi lever i en digital alder, hvor alt bliver automatiseret, digitaliseret, alt skal gøres hurtigere og mere effektivt. Men hvor er mennesket i alt dette?

 

Forskning viser, at flere og flere på arbejdsmarkedet får stress. Stress er skyld i en million fraværsdage årligt, 30.000 hospitalsindlæggelser, 3.000 førtidspensioner og 500.000 henvendelser i almen praksis hvert år. 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Det svarer cirka til 12 % af befolkningen. Så er der andre livstidsygedomme såsom angst, depression, søvnbesvær. Der bliver i dag solgt langt mere beroligende medicin, stoffer, lykkepiller man ser kampagner der kommer med quick fixes, spis dig glad på 1/2 time... Uden at stoppe op og tænke hvad er årsagen til alt dette? 

 

Stress er et alvorligt problem i vores samfund, som har vidtrækkende konsekvenser særligt for det enkelte mennesker, der rammes, men også for vores virksomheder og samfund i sin helhed. Hvis man omregner sygedage, fravær til nøgletal kan man hurtigt se at det giver et stort underskud, derfor mener jeg at det er virksomhedernes ansvar at investere i mindfulness programmer som forebygger stress hos den enkelte medarbejder. 

Virksomheder lægger et stort pres på medarbejder i dag, man bliver konstant målt på en række parametre der er opsat for at en medarbejder leverer 100%. Hvis du tænker over det, vil du kunne levere 100% i 50-70 år?  Jeg mener at det er tid til et mere menneskeligt paradigme skift, vi kan ikke blive ved med at arbejde på samme gammeldags måde i en verden hvor  man er tilgængelig  24/7, og hele tiden skal være bedre i morgen end i dag.  

 

IT Branchen, Dansk erhverv og generelt det globale marked, efterlyser nye tiltag, nye måder at arbejde på hvor der er plads til at fejle for at udvikle nyt. Jeg ser det som en rød tråd mellem alle de ting som der bliver talt om i dag – og det at være mindful omkring ens tilgang til arbejde og livet.  

For at vi kan blive ved med at være konkurrencedygtige skal vi sætte mennesket først. Jeg har gjort det til mit formål at få mere mindfuness ind i erhvervslivet. 

Mindfulledelse handler om trivsel og langsigtet strategi hvor målet er meget mere end bundlinjen og at nå KPIer. Blot for 10 år siden vil du være succesfuld hvis du havde tjent et par millioner, i dag hører vi om selv de samme mennesker, der deler hvor hårdt de havde det, hvor presset, alene, og deprimerende det havde været. Mental sundhed er et vigtigt indsatsområde for forebyggelse og sundhedsfremme, og i sundhedsfaglige miljøer er man blevet mere opmærksom på betydningen af mental sundhed i de seneste år. 

Virksomheder skal i dag ikke kun være ”Digitally born” for at være succesfulde, de skal i høj grad også have et ”Humans first” strategi. Det er slut med at få dine medarbejder til at tilpasse dine gamle IT systemer, IT systemer skal tilpasse sig dine medarbejder.

 

Min vision er at få mere mindfulness ind i erhvervslivet. Mindfulness er ikke nødvendigvis meditation, eller yoga, der findes en række værktøjer der kan øge arbejdsglæden og samtidig forebygge stress. Hvis vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, kræver det at virksomhederne investerer i Mindfulness.

Kilde: Danmarks Statestik, Sundhedstyrelsen, PHD afhandlinger, Simon Sinek 

Mission

Min mission er at få mindfulness ind i erhvervslivet, for at nedbringe antallet af stress ramte, og for at sikre at vi trives og kan bidrage til arbejdsmarkedet de næste mange år

Vision

Brug mennesker som mennesker og ikke robotter på arbejdsmarkedet.  Jeg har en vision om at lade maskinerne udføre pseudoarbejde, og bruge menneskerne til det de er bedst til nemlig alt det menneskelige.

bottom of page